مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا
مجله گردشكري و ايرانگردي ديار آشنا

  تورهاي گردشگري


))   افزایش 700هزار تومان نرخ تورهای گردشگری خارجی سفرهای نوروزی

8.jpg

افزایش ۷۰۰ هزار تومان نرخ تورهای گردشگری خارجی سفرهای نوروزی

کارگزاران هتل‌های خارجی در ایام نوروز بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ تورهای گردشگری خارجی می‌گذارند به نحوی که این تورها در ایام نوروز گاهی تا ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از نرخ واقعی فروخته می‌شوند.
برگه پیشین 1 ... 30 31 32 33 34 برگه پسین
166 نوشته

خدمات دیار آشنا

 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا
 • خدمات دیار آشنا

جشنواره گشتانه با 100000000 ریال جایزه

افتخارات دیار آشنا

 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 • افتخارات دیار آشنا
 

مراكز گردشكري منتخب ايران

 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران
 • مراكز گردشكري منتخب ايران

باشگاه ديار آشنا